Richtlijn mondzorg

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn voor een deel van hun bewoners verantwoordelijk voor het leveren van mondzorg. Dat geldt voor bewoners met een CIZ- indicatie voor verblijf en behandeling. Om zorgverleners handvatten te geven voor het leveren van mondzorg, is in 2007 de richtlijn “Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen” opgesteld. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen.

Publicatiedatum: 06-03-2018


Terug naar overzicht