Praktijknieuws

Woensdag 22 april is onze praktijk weer geopend voor reguliere afspraken.

Wij hebben extra maatregelen genomen zodat wij u en onszelf voldoende kunnen beschermen.
Mits u niet binnen de risicogroep valt en geen klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging kunnen we u in de praktijk behandelen.

Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk, niet te vroeg , niet te laat en hou minstens 1,5 meter afstand in de wachtruimte.

Wij hopen u zo spoedig als mogelijk weer op de normale manier te kunnen behandelen.

Mocht u zelf nog vragen hebben dan kan dat uiteraard telefonisch of via ons emailadres.

Zij er wel klachten die zouden kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus verwijzen we u naar een CAM (Centrum voor Acute Mondzorg).

Zijn er wijzigingen, dan zullen we deze hier vermelden.
Team TP Heerhugowaard